අසර්බයිජානයේ මියගිය ශ්‍රී ලාංකික සිසුවියන් තිදෙනාගේ දේහය පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ අවසන්..

මියගිය ශ්‍රී ලාංකික සිසුවියන් තිදෙනාගේ සිරුරු බදාදා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එන බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය. උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා සිසුන් 15,000 ක් පමණ විදෙස් ගත වන අතර සියලුම සිසුන්ට රක්ෂණයක් ලබා දීම පිළිබඳව වැඩිදුර සාකච්ඡා පවත්වනු ඇතැයි ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

වයස අවුරුදු 21, 23 සහ 25 යන සිසුන් බකූහි බටහිර කැස්පියන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබමින් සිටියහ. ගින්නට හේතුව මහල් නිවාසයේ විදුලි දෝෂයක් බව වාර්තා වේ.

උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ උසස් පෙළ සමත් වූවන්ට වැඩි අවස්ථාවන් නිර්මාණය කිරීම සිසුන් නැවත නිවස තුළ තබා ගත හැකි එකම ක්‍රමය බවයි.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by