ජනපති නොදන්වා නාරාහෙන්පිට ආර්ථිකයට පනී.. මුදලාලිගේ පුටුවේ ඉදගෙන නිලධාරින්ට අමතයි..

පෙර දැනුම්දීමකින් තොරව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ පස්වරුවේ නාරාහේන්පිට විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය හදිසියේ නිරීක්‍ෂණයට ලක් කලේය.

රජය විසින් දුන් බදු සහන ජනතාවට ලැබෙන ආකාරය එහිදී ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානයට ලක්විය.

ජනාධිපතිවරයා එහි සිටම දුරකතනයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ හා පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරින් දුරකථනයෙන් සම්බන්ධකරගනිමින් බදු සහන ජනතාවට ලැබෙන්නේදැයි විමසිලිමත් වන ලෙස දැනුම් දුන්නේය

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by