කෝට්ටේ ලස්සන කරන්න කැමති කෙල්ලෝ කොල්ලෝ සෙට් 1 යන්න ඉක්මන්ට අද ඉදන්ම උදවු වෙන්න..

කෝට්ටේ ලස්සන කරන්න කැමති කෙල්ලෝ කොල්ලෝ සෙට් 1 යන්න ඉක්මන්ට අද ඉදන්ම උදවු වෙන්න..
බැද්දගාන Ground එක ලග වැඩ පටන් ගත්තා. උදවුවක් දෙන්න කැමති අය මෙම ස්ථානයට එන්න. චිත්‍ර අදින්න පුලුවන් අය එන්න ඇවිල්ලා උදවු වෙන්න අද ඉදන්ම .

කෝට්ටේ තරුණ පිරිස, ආනන්ද ශාස්ත්‍රාළයේ හිටපු ගුරුවරයෙකු වූ කපිල නන්ද කුමාර, කෝට්ටේ නගර සභාවේ බැද්දගාන කොට්ඨාශයේ නාගරික මන්ත්‍රී අජිත් ශාන්ත, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාළයේ නිළධාරී ඇල්විටිගල, ආනන්ද ශාස්ත්‍රාළයේ සිසු දරුවන් සහ ආදි සිසුන් එක්ව විදුහල්පතිතුමාගේ ආශීර්වාදයද, ප්‍රදේශවාසීන්ගේ ආධාර උපකාරද ඇතිව විද්‍යාළයීය ක්‍රීඩාංගනයේ තාප්ප‍යේ මොලේ නැති පිරිසක් විසින් අලවන ලද පෝස්ටර් ගලවා පිරිසිදු කර චිත්‍ර ඇඳීම 2019.12.11 දින ආරම්භ කරන ලදී....
ජාති, කුල, ආගම්, පන්ති, දේශපාළන, භේද නැතිව තරුණ පිරිසේ එකමුතුකමින් කරන දල මෙම උතුම් කාර්්‍යයට ඔබ සැමගේ නොමසුරු ආධාර උපකාර ලබා දෙනමෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.
ඹබ යම් මුදල් හෝ ද්‍රව්‍යමය ආධාරයක් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් එය තාප්පය ඉදිරිපිට නිවසේ සිටින ඇල්විටිගල මහතා වෙත ලබා දී කපිල මහතාව සහ අජිත් මහතාව දැනුවත් කරන්න.

කපිල 0714771457
අජිත් 0777140519
කතාකරන්න 0716788799 / 0719893076

ශ්‍රමයෙන් උදව් කිරීමට හැකි සෑම අයෙක්ම පැමිණෙන්න.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by