යාල්දේවි පීලි පනී - උතුරු මාර්ගයේ සියලු දුම්රිය ධාවනය අවලංගුයි

යාල්දේවී දුම්රිය පිලිපැනීම හේතුවෙන් උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවන කටයුතුවලට තවදුරටත් බාධා එල්ල වී තිබේ.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ මෙම දුම්රිය අනතුර පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක්ද පත් කිරීමට නියමිත බවයි.

යාපනයේ සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ යාල්දේවී සීඝ්‍රගාමි දුම්රිය ගල්ගමුව සහ අඹන්පොල දුම්රිය ස්ථාන අතර මාර්ගයේදී ඊයේ දහවල් පිලිපැනීමට ලක් වුණි.

මෙහිදී දුම්රිය මැදිරි 05ක් පිලිපැනිමට ලක් වී අතර දුම්රිය මාර්ගයට ඉන් දැඩි අලාභහානි සිදුවුණි.

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා සදහන් පිලිපැනීම හේතුවෙන් දුම්රිය මාර්ගයේ මීටර් 250ක පමණ කොටසක් සම්පූර්ණයෙන්ම හානි වී ඇති බවයි.

මේ හේතුවෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවනය කිරිමට නියමිතව තිබූ තැපැල් දුම්රියන් අවලංගු කිරිමට ද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගනු ලැබුවේය.

කෙසේවෙතත් ගල්ගමුව සහ අඹන්පොල අතර බස් රථ යොදා ගනිමින් මගීන් ප්‍රවාහනය කර ,අද දිනයේදී දුම්රිය කිහිපයක් ධාවනය කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව යාපනයේ සිට ගල්ගමුව දක්වා දුම්රියක් ධාවනය කරන අතර නැවත අඹන්පොල සිට කොළඹ කොටුව බලා දුම්රිය ධාවනය කිරීමට නියමිතයි.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by