පිළියන්දල හුදකලා කළ ප්‍රදේශ ගැන ගත් තීරණය..

පිළියන්දල පොලිස් බලප්‍රදේශයට පනවා තිබූ හුදකලා තත්ත්වය සංශෝධනය කර තිබේ.

ඒ අනුව එහි හුදකලා බව ඉවත් කර, අද(03) උදෑසන 5 සිට ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 10ක් පමණක් හුදකලා කර තිබේ.

එසේම, මහරගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ එක් ග්‍රාමසේවා වසමක් ද හුදකලා කර ඇත.

යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පැවසුවේ, අද(03) උදෑසන 5 සිට එම ප්‍රදේශය ද හුදකලා කෙරෙන බවය.

පිළියන්දල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ හුදකලා කර ඇති ග්‍රාම නිලධාරී වසම්,

දම්පේ

බටකැත්තර උතුර

කැස්බෑව දකුණ

පැළැන්වත්ත බටහිර

මාකන්දන නැගෙනහිර

මාවිත්තර උතුර

මඩපාත

ගොරකාපිටිය

නාම්පමුණුව

පැළැන්වත්ත නැගෙනහිර

මහරගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ ඇරැව්වල උතුර

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by