මහජන බැංකු ශාඛා 20ක් වසා දමයි.

මහජන බැංකුවේ රටපුරා පිහිටි ශාඛා කාර්යාල විස්සක් ඊයේ සහ පෙරේදා දිනවල වසා දමා තිබේ.

අද දිනයේ ද වර්ධනය වන තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගැන විවෘත කිරීම හෝ නොකිරීම තීරණය කිරීමට නියමිතය.

මහජන බැංකුවේ විසින් ඒ බව නිවේදනය කර ඇත්තේ මෙසේය.

කොරෝනා ආසාදිතයන් පිරිසක් හඳුනා ගැනීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by